Make your own free website on Tripod.com

Инструкции

  1. За кого е предназначен този HTML самоучител?
  2. Как да се използва HTML самоучителя?
  3. Съдържание на HTML самоучителя.
  4. Авторски колектив.

1. За кого е предназначен този HTML самоучител?

Този HTML самоучител е предназначен за начинаещи разработчици на Web страници, но би бил полезно помагало и за напреднали.
Go to Top


2. Как да се използва HTML самоучителя?

Go to Top


3. Съдържание на HTML самоучителя.

УРОК 1: Да започнем отначало.
УРОК 2: Форматиране на текст.
УРОК 3: Шрифтове. Линии.
УРОК 4: Списъци.
УРОК 5: Таблици.
УРОК 6: Изображения.
УРОК 7: Хипертекстови връзки.
УРОК 8: Бланки.
УРОК 9: Фрейми.
Go to Top


4. Авторски колектив.

Анна Ангелова
Петя Русева

Copyright © 2000 Anna Angelova Go to Top