Make your own free website on Tripod.com
Попълнете внимателно!


/Клас/

/Номер/

/Име/

/Фамилия/
HTML Т Е С Т
1. Коя бройна система използва компютъра?
десетична
шестнайстична
двоична

2. От колко бита е съставен един байт?
2
10
8

3. RAM паметта е?
памет от която само се четат данни
памет в която се зареждат данни и програми изпълнявани от компютъра
вид постоянен носител на информация

4. Къде се зареждат програмите преди изпълнението им?
в ROM паметта
в RAM паметта
записват се върху твърдият диск