Make your own free website on Tripod.com
5. ГРАФИКИ /и икони/

5.1. Извеждане (включване) на графичен файл.

Web- браузерите изискват графиките им да са във формати:

.GIF (Grafical Interchange Format)
.JPG  (Joint Photographic Experts Group)

GIF - файловете заемат много място, не се компресират и разделителната им способност е ниска.

JPG - форматът компресира изображението и се предпочита при извеждане на картини с много цветове и високо качество. Недостатък е по- продължителното време за зареждане на екрана.

Графика във Web- страница се включва с етикет:

<IMG SRC= "име на графичен файл.GIF>

При използване на графики е желателно всички графични файлове предварително да се копират в една директория. Един графичен файл може да заема 20KB и повече.

С клаузата ALIGN= и тук може да се определи мястото на графиката.

Пример:

Резултат:

5.2. Разполагане на текст до графика (икона)

Ако графиката се използва като икона, желателно е до нея да се извежда поясняващ текст, за който може да се укаже мястото на извеждане спрямо иконата с ключовата дума ALIGN= "Top" / "Middle" / "Bottom"

Ако иконата е малка, няма съществена разлика между "middle" и "top".

Пример:

На екрана се извежда:

5.3. Алтернативен текст

За случаите, когато потребителят не желае или браузерът не поддържа извеждането на текст на мястото на графиката/иконата. При използването само на текстов код, зареждането става по-бързо и затова се предпочита от много потребители. Алтернативният на графичния файл текст се указва с ключовата дума ALT="текст".

Пример:

5.4. Промяна на размера на графиката при извеждане на екрана

Две ключови думи променят големината на извежданата графика:

WIDTH= число за промяна на дължината

HEIGHT= число за промяна на височината

Стойностите магат да са в проценти или в пиксели.

Пример:

Не всеки браузер има възможност за мащабиране с проценти, въпреки че е по- лесно е се предпочита често. Увеличението на извеждания образ след мащабиране се предпочита когато е от значение свободното дисково пространство.

5.5. Полета около графиката

Две клаузи определят ширината на полетата около изведената графика.

HSPACE= число - определя полетата по хоризонтала симетрично

от двете страни на графиката;

VSPACE= число - определя полетата по вертикала симетрично от двете страни на графиката;

Стойности от 5 до 30 осигуряват достатъчно свободно място около изведената картина.

Пример:

На екрана се извежда:

5.6. Изчертаване на линии

Линия се създава с етикет <HR>.

Допълнителните параметри се определят с клаузи:

SIZE= число - определя дебелината на линията;

WIDTH= число - определя дължината на линията;

ALIGN= служебна дума - определя разположението на реда;

NOSHADE= служебна дума - определя отсъствието на сянка.

Пример:

На екрана се извежда:

5.7. Преход чрез избиране на графика (икона)

Възможностите за преход чрез избиране с показалеца на мишката на дума от текста вече бяха разгледани. Преход в друг документ или в друга част от документа може да се осъществи и след избор на графичен образ.

Пример:

На екрана се извежда:
- край на 5 част -