Make your own free website on Tripod.com
Teach on the Web - Home Teach on the Web - Test Center
 Computers   MS DOS   Windows 3.x   Windows 95/98   MS Word   MS Excel 
 MS Access   Internet   HTML   JavaScript   DHTML   Perl 
Минути:  20:00

Разполагате с 20 минути, за да отговорите на 21 въпроса. Ще бъдете оценени по шестобалната система:

Максимална оценка: 6
Минимална оценка: 2

Следете времето си в дясно. Когато се приготвите щракнете върху "Начало".

Интернет
тест

 Начало