Make your own free website on Tripod.com

До Директора
на III ПМГ     
Варна             М О Л Б А

от
Иван Георгиев Иванов
ученик от 10Д клас


         Госпожо Директор,
Моля да ми бъде отпусната стипендия за отличен успех през II учебен срок на 2000 година.

С уважение: ..................
                    /И. Иванов/