Благодарим ви за участието.

Отговорили сте правилно на 0 въпроса от общо 21.
Компютърът показва, че сте постигнали следния резултат:

Максимална оценка: 6
Минимална оценка: 2
Вашият резултат: 2

Щракнете тук, за да се върнете назад.